Grupa Kapitałowa ENEA

Raport CSR 2012

Najważniejsze dane

 • employees.png
  Pracownicy
  Ponad 10 000 specjalistów zatrudnionych we wszystkich spółkach Grupy
 • mani.png

  Klienci

  Ponad 2 miliony Klientów indywidualnych. Około 300 tysięcy Klientów biznesowych w Polsce.
 • environment.png

  Środowisko

  198,5 MW  - moc zainstalowana w OZE w Grupie Kapitałowej ENEA
 • community_0.png

  Społeczeństwo
  253 aktywnych wolontariuszy i 26 085 beneficjentów pomocy w 2012 roku. 

List Prezesa Zarządu

Jesteśmy jedną z największych firm branży energetycznej
w Polsce. Obsługujemy około 2,4 mln klientów. Nasze działania
i plany są nierozerwalnie związane z odpowiedzialnościąceo.jpg za jakość życia interesariuszy.
Więcej

Nasza działalność w 2012

Klienci

Energia dla wszystkich

Oferujemy "szyte na miarę" rozwiązania dla gospodarstw domowych i firm.Jakość obsługi Klienta
Kanały komunikacji z Klientem
Szybkość reakcji na awarie

Pracownicy

Dajemy zatrudnienie

Pracownicy tworzą kulturę korporacyjną, generują zysk
i mają największy wpływ
na naszą działalność


Zatrudnienie

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Szkolenia i edukacja

ŚRODOWISKO

W kontakcie z naturą

Zarządzamy wpływem działalności Grupy ENEA na środowisko i przeciwdziałamy niekorzystnym skutkom naszych działań

Emisja CO2

Zużycie energii
Odpady

SPOŁECZNOŚĆ

ENEA na co dzień

Współpracujemy z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w celu wspierania równości
i zrównoważonego rozwoju.

Wpływ na rozwój lokalny

Zaangażowanie społeczne
Wolontariat pracowniczy