Biuletyn dla samorządów

Od 2013 roku spółka ENEA Operator wydaje biuletyn pt. „Energetyczny samorząd” skierowany do lokalnej administracji publicznej. W biuletynie spółka informuje o realizowanych pracach
i inwestycjach oraz innych aspektach istotnych z punktu widzenia współpracy z lokalnymi władzami.

Biuletyn jest dostępny na stronie www ENEA Operator