Budowanie zaufania Klientów

Budowanie zaufania Klientów  prowadzące w konsekwencji do wzrostu wartości Grupy to nowa misja Grupy ogłoszona w październiku 2013.  Stanowi ona credo nowej Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020. Do jej priorytetowych obszarów należy zbudowanie długotrwałych relacji z Klientami.  Realizacja założeń niesie za sobą inwestycje w rozwój usług dla Klientów . Pierwsze rezultaty nowej strategii Klienci będą mogli już odczuć w 2014 roku.