Ciepło dla Piły

W maju 2013 roku spółka Miejska Energetyka Cieplna Piła rozpoczęła budowę nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym. Celem inwestycji jest rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przy jednoczesnym  zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na realizację inwestycji spółka uzyskała 4,5 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udzielonej na preferencyjnych warunkach. Projekt  uzyskał  również pozytywną opinię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa pozwoli spółce dostarczać do sieci ciepłowniczej blisko 10MWt energii cieplnej i ok. 10 MWt energii elektrycznej. To wystarczająco by zaspokoić 30 proc. potrzeb miasta Piły na energię elektryczną i 100 proc. zapotrzebowania na ciepłą wodę dla mieszkańców będących klientami MEC Piła. Wartość inwestycji to 36 mln zł brutto. Zrealizuje ją konsorcjum JOKA Sp. z o.o i CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska.