Gotowi. Do biegu. Start!

ENEA S.A. już w 2012 roku wsparła prowadzony przez Fundację Jaśka Meli „Poza horyzonty” Ogólnopolski Program Protezowania. Program ten zakłada zapewnienie osobom po amputacjach pomocy psychologicznej, prawnej i informacyjnej, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny oraz aktywizację osób niepełnosprawnych.

Ponadto w 2013 roku pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA wzięli udział w biegu na rzecz podopiecznego Fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty”. Grupę reprezentowali zorganizowani w  5 drużynach pracownicy ENEA Operator i ENEA S.A. W tym biegu nie wynik, lecz cel był najważniejszy. W sumie podczas imprezy udało się zebrać 120 tysięcy złotych.