Członkostwo w organizacjach

W 2012 roku spółki Grupy Kapitałowej ENEA należały do następujących organizacji:

Spółka Organizacja
ENEA S.A. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA
Towarzystwo Obrotu Energią
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza
Business Centre Club
Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa
CEEP Central Europe Energy Partners
ENEA Wytwarzanie Izba Gospodarcza Energetyki I Ochrony Środowiska
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Związek Pracodawców Elektrowni
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Kozienice
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radom
Bussines Centre Club
Izba Handlowa Izrael – Polska
ENEA Operator Wielkopolski Związek Pracodawców
Wielkopolski Klub Kapitału Sp. z o.o.
Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
Związek Pracodawców Energetyki w Warszawie
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
EDSO for Smart Grids
Energomiar Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ENERGOBUD Leszno Stowarzyszenie STELEN
Energo-Tour WIHP
ZZ Pracodawców
Elektrociepłownia Białystok Związek Pracodawców Elektrociepłowni
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Elektrownie Wodne Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Związek Pracodawców Energetyki
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
MEC Piła Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Związek Pracodawców Ciepłownictwa;
Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
PEC Oborniki Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP)
Eneos Związek Pracodawców Energetyki
Hotel Edison Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
        

Mapa interesariuszy Grupy Kapitałowej ENEA

Grupa Kapitałowa ENEA analizuje swoje otoczenie pod kątem interesariuszy i ich oczekiwań. Po raz pierwszy analizowaliśmy mapę naszych interesariuszy i zaangażowaliśmy ich w celu poznania oczekiwań i opinii w ramach procesu budowy Strategii CSR Grupy Kapitałowej ENEA. W kolejnych latach angażowaliśmy interesariuszy w ramach procesu raportowania.

Cel „Zapewnienie dialogu z interesariuszami, w tym społecznością lokalną i uwzględnianie ich głosu w działalności biznesowej” stanowi jeden z 3 kluczowych obszarów wytyczonych przez Strategię CSR Grupy Kapitałowej ENEA.

Jakość relacji z interesariuszami przekłada się bezpośrednio na nasz biznes nie tylko w kontekście utrzymania bazy klientów, ale również w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji, jak również eksploatacji istniejącej infrastruktury.

Interesariusz Komunikujemy się z nimi poprzez
Inwestorzy
 • Biuro Relacji Inwestorskich
 • Bezpośrednie spotkania z inwestorami
 • Spotkania, np. road show, udział w wydarzeniach i prelekcje podczas nich
 • Aplikacje dla relacji inwestorskich, dostępne na urządzeniach iPhone/iPad oraz smartfonach w systemie Android
 • Strona internetowa
 • Raporty bieżące, kwartalne
 • Raport roczny
 • Raport CSR
Pracownicy
 • Badania satysfakcji pracowników Spotkania, szkolenia, wyjazdy integracyjne
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Intranet
 • Newslettery
 • Spotkania i newslettery TOP 300
 • Informacje przez radiowęzeł
 • Program wolontariatu pracowniczego
 • Raport roczny
 • Raport CSR
 • Raport zaangażowania społecznego
Klienci
 • Kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta
 • Infolinia dla Klientów
 • Badania satysfakcji Klientów
 • Specjalne zakładki na stronie www.enea.pl dedykowane różnym Klientom, np. „Energia dla domu”, „Energia dla biznesu”
 • Forum Klienta na stronie www.enea.pl, czaty, blogi
 • Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl
 • Edukacja ekologiczna Klientów poprzez akcję „W kontakcie z naturą” i dedykowany jej portal edukacyjno-społecznościowy www.wkontakcieznatura.pl
 • Spotkania i wydarzenia organizowane dla kluczowych Klientów biznesowych
 • Raport roczny Raport CSR
Władze lokalne
 • Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • Przedstawiciele ENEA S.A. biorą aktywny udział w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
 • Kanał ENERGIA NEWS www.elko.com.pl
 • Biuletyn pt. „Energetyczny samorząd”
 • Strona internetowa
 • Konferencje
 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR
Społeczności lokalne, opinia publiczna
 • Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
 • Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
 • Udział pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, w tym ENEA S.A., w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • Strona www.enea.pl, w tym rozbudowana zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym ENEA S.A. w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji
 • Profil na Facebooku dedykowany edukacji ekologicznej
 • Prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR
Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe
 • Strona internetowa
 • Formularz aplikacyjny dla beneficjentów
 • Kontakt bezpośredni
 • Dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów
 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR
Kontrahenci i dostawcy
 • Komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
 • Strona internetowa
 • Konkursy i przetargi
 • Spotkania branżowe, targi
 • Raport roczny
 • Raport CSR
Organizacje branżowe
 • Spotkania
 • Targi
 • Członkostwo w organizacjach
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych
 • Raport roczny
 • Raport CSR
Media
 • Biuro prasowe i bieżąca komunikacja
 • Kontakt przez dedykowanego e-maila
 • Strona internetowa
 • Spotkania z mediami
 • Raport zaangażowania społecznego
 • Raport CSR
Administracja publiczna
 • Sprawozdania
 • Raport roczny
 • Raport CSR
 • Bezpośrednie spotkania
 • Konferencje
Środowisko naturalne
 • Nasz wpływ na środowisko naturalne komunikujemy m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez Raport CSR.