W 2012 roku rozpoczęto też przygotowania do opracowania i wdrożenie kodeksu postępowania. Prace te są kontynuowane w roku 2013 w ramach projektu wytyczenia i wdrożenia kodeksu etyki obowiązującego w całej Grupie Kapitałowej ENEA.

Kwestie związane z obszarem przeciwdziałania korupcji w miejscu pracy w większości spółek są regulowane Regulaminem Pracy i spółki Grupy nie posiadają odrębnych procedur w tym zakresie. W spółce ENEA S.A. obowiązuje przyjęta w 2012 roku Wewnętrzna polityka postępowania w przypadku zgłoszenia lub wykrycia nieakceptowalnych zachowań w ENEA S.A. Natomiast w spółce ENEA Operator obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk ENEA Operator.

Kodeks Dobrych Praktyk ENEA Operator

W 2011 roku w spółce został wdrożony Kodeks Dobrych Praktyk, który jest formalnym zbiorem zasad, wartości i standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania oraz wzajemnych relacji w firmowym mikroświecie, a także z otoczeniem zewnętrznym – szczególnie z klientami i kontrahentami. Kodeks ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie pracowników, wyrobić właściwe postawy pracownicze, a także wzmocnić identyfikację z miejscem pracy. Zobowiązania do określonego sposobu postępowania zostały zgrupowane w pięciu głównych kategoriach:

  • relacji wewnętrznych
  • relacji z klientami
  • relacji z partnerami biznesowymi
  • relacji z przedstawicielami mediów
  • relacji ze społecznościami lokalnymi.

Zobacz: Kodeks Dobrych Praktyk.

W 2012 roku w żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej ENEA nie odnotowano potwierdzonych przypadków korupcji.