Kluczowe inwestycje

Priorytetem dla rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA jest realizacja założeń strategicznych. Obowiązująca w roku 2012 strategia biznesowa była oparta na trzech filarach: rozwoju działalności, poprawie efektywności funkcjonowania oraz budowaniu firmy odpowiedzialnej społecznie. Spółki realizowały te założenia poprzez liczne inwestycje np. w rozbudowę i modernizacje infrastruktury, w nowe moce wytwórcze oraz w odnawialne źródła energii.

W kolejnych latach działania w tym obszarze będą rozwijane zgodnie z wytycznymi nowej, przyjętej w drugiej połowie 2013 roku Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020. Zgodnie z nową strategią nadrzędną ideą działania Grupy jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii.

W segmencie „wytwarzanie” głównym celem na najbliższe lata jest wybudowanie nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1 075 MW brutto w Kozienicach. Nowa inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2017 roku. Jej budową zajmie się konsorcjum Hitachi Power Europe Gmbh i Polimex – Mostostal S.A. Nakłady przewidziane na realizację inwestycji wynoszą ok. 5,1 mld zł netto (bez kosztów finansowych). Jednocześnie Grupa inwestuje w modernizację pozostałych bloków 200 i 500 MW funkcjonujących w ramach ENEA Wytwarzanie.

W 2012 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej ENEA związane z odnawialnymi źródłami energii przekroczyły 355 mln zł. W kwietniu ENEA S.A. nabyła wszystkie udziały w spółce Windfarm Polska zajmującą się produkcją energii elektrycznej. Należąca do spółki farma wiatrowa, zlokalizowana jest w Bardach w woj. zachodnio-pomorskim, składa się z 25 turbin wiatrowych i będzie wytwarzać 150 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. Planowane są dalsze inwestycje w zieloną energię. Do 2020 roku spółka ENEA Wytwarzanie planuje osiągnięcie 250-350 MW mocy zainstalowanej w wietrze. Spółka inwestuje także w zwiększenie mocy biogazowych.

W segmencie „dystrybucji” spółka ENEA Operator zrealizowała w 2012 roku nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 868 755 tys zł brutto, to jest na poziomie ponad 102% nakładów planowanych. Nowe inwestycje mają zapewnić odpowiedni poziom niezawodności sieci, zabezpieczyć wymaganą jakość dostaw energii elektrycznej oraz pozwolić na realizację obowiązków wynikających z Ustawy Prawo energetyczne w zakresie przyłączania odbiorców i wytwórców do sieci elektroenergetycznej.

Główne kierunki inwestowania spółki ENEA Operator ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2012 obejmowały inwestycje sieciowe, na które przeznaczono w 2012 roku 90% nakładów inwestycyjnych, teleinformatykę oraz infrastrukturę dla wspomagania działalności.

Inwestycje sieciowe obejmowały m.in. przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł, a co za tym idzie budowę nowych sieci oraz prace modernizacyjne związane z poprawą jakości świadczonych usług.

Najważniejsze inwestycje sieciowe realizowane przez ENEA Operator w 2012 roku to m.in.:

  • budowa stacji 110/15 kV w miejscowościach Niwy, Piastowice, Gądki, Włoszakowice i Babimost,
  • budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Środa – Kromolice (w I etapie Środa – Słupia Wielka),
  • modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Kamień Pomorski – Recław na dwutorową,
  • modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Kamień Pomorski – Gryfice,
  • modernizacja linii napowietrznej 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn,
  • modernizacja linii napowietrznej 110 kV Kluczewo-Barlinek.  

4 lipca 2012 r. ENEA S.A. zawarła ramową umowę w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Do umowy przystąpiły: ENEA S.A., PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz wyniosą 1,72 mld złotych.

Grupa Kapitałowa ENEA uwzględnia w swoich planach również udział w budowie polskiej elektrowni jądrowej. We wrześniu 2012 roku ENEA S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., PGE S.A. i TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny o podjęciu działań zmierzających do ustalenia zasad współpracy przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej.