Nagrody i wyróżnienia

  
Ranking 100 Najcenniejszych Firm Newsweeka 2011 Grupa Kapitałowa ENEA zajęła dwunastą lokatę. Zestawienie wskazuje na wzrost wartość spółki w porównaniu z rokiem 2010 o 12%. W rankingu uwzględniono 100 najlepiej prosperujących polskich firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników.
Ranking 500 Największych Firm dziennika Rzeczpospolita Grupa Kapitałowa ENEA zajęła 19 miejsce. W rankingu brano pod uwagę takie czynniki jak przychody ze sprzedaży i osiągnięty zysk.
Wielka Perła Polskiej Gospodarki 2012, Polish Market Wyróżnienia przyznane ENEA S.A. za największe postępy w wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku trwałego i pracy.
Złote Godło Marki Godnej Zaufania, European Trusted Brands Nagroda przyznana marce ENEA w kategorii Dostawca Energii. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie wyników badań European Trusted Brands, w których uczestniczyło 27 tysięcy respondentów z 15 krajów europejskich.
Dobroczyńca Roku, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ENEA Operator otrzymała nagrodę przyznawaną firmom, które wytyczają nowe trendy zaangażowania społecznego. Wyróżnienie przyznano za innowacyjny program wolontariatu pracowniczego - edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Grupa Kapitałowa ENEA laureatem konkursu 100 PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, Centrum Wolontariatu Nagroda w kategorii Debiut Programu za kompleksowe zarządzanie programem wolontariatu pracowniczego w różnych spółkach należących do Grupy Kapitałowej ENEA. W pierwszej edycji konkursu 100 PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego zgłoszono 36 inicjatyw.
Wyróżnienie w konkursie branży reklamowej Idea Awards za reklamę telewizyjną W kontakcie z naturą Reklama telewizyjna ENEA S.A. W kontakcie z naturą otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii Produkty i usługi - telewizja. Podczas 21 edycji konkursu internauci oraz międzynarodowe jury oceniało ponad 500 reklam.
ENEA S.A. wśród 30 spółek giełdowych najlepiej raportujących dane pozafinansowe Wyróżnienie przyznano za poziom i przejrzystość komunikacji w zakresie danych pozafinansowych: środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (z ang. ESG) w projekcie Analiza danych ESG w Polsce.
Business Innovation Awards Instytut Studiów Wschodnich i redakcja miesięcznika Polish Market przyznali Grupie Kapitałowej ENEA nagrodę za inspirowanie na uczelniach wyższych procesów dydaktycznych na rzecz rozwoju innowacji w sektorze energetycznym.
Certyfikat Fundacji Integracja Portal Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością ENEA S.A. otrzymała certyfikat jako pierwsza firma w Polsce. Przyznano go za dostosowanie serwisu internetowego do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością. Serwis badano pod kątem dostępności dla kilkunastu grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wprowadzone modyfikacje uwzględniają międzynarodowe standardy dostępności stron internetowych WCAG 2.0.
ENEA S.A. oraz ENEA Operator w Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) Drugi rok z rzędu dwa przykłady odpowiedzialnych działań prowadzonych przez ENEA S.A zostały przedstawione w raporcie. W obszarze Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej przedstawiono program edukacyjny dla dzieci Nie taki prąd straszny, a w obszarze Środowisko naturalne opisano projekt edukacji proekologicznej W kontakcie z naturą. Raport przedstawiał też działania społeczne podejmowane przez spółkę ENEA Operator: Akademię Bezpiecznego Przedszkolaka, Kodeks Dobrych Praktyk, projekt Prace Pod Napięciem 2010  oraz wolontariat pracowniczy Ratownictwo Przedmedyczne.
Statuetka Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka Fundacji Anny Dymnej i Telewizji Polskiej S.A. ENEA S.A. otrzymała statuetkę za wspieranie utalentowanej wokalnie niepełnosprawnej młodzieży.
Wyróżnienie Energotest dla inżynierów ENEA Wytwarzanie. Spółka otrzymała okolicznościowe wyróżnienie od firmy Energotest doceniające profesjonalizm, wiedze i zdolności kadry inżynieryjno-techniczną ENEA Wytwarzanie. Na swoje 20-lecie, firma Energotest uhonorowała spółki, które przyczyniły się do rozwoju najbardziej innowacyjnych rozwiązań inżynierskich przedsiębiorstwa.
Certyfikat ZSZ dla ENEA Wytwarzanie W czerwcu 2012 roku spółka otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP z wymaganiami norm: ISO 9001; ISO 14001; PN 18001 i OHSAS 18001 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.
Prestiżowe certyfikaty Najwyższa jakość dla spółek BHU i Eneos Spółka BHU otrzymała certyfikat po raz drugi .Ponadto indywidualna nagroda i tytuł Menedżera Najwyższej Jakości zostały przyznane Piotrowi Koczorowskiemu, Prezesowi Zarządu Eneos.