Strategia CSR

Zagadnienia odpowiedzialności biznesu zostały uszczegółowione w realizowanej od 2010 roku Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA. CSR był także ujęty jako jeden z 3 filarów strategicznych realizowanej w 2012 roku strategii biznesowej Grupy Kapitałowej ENEA.

 

Strategia

Cele społecznej odpowiedzialności biznesu ujęte w strategii są realizowane przez poszczególne spółki według indywidualnie wytyczanych planów operacyjnych. Spółki raportują poziom realizacji tych planów za dany rok Menedżerowi ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w ENEA S.A.

Dzięki wdrażanej strategii i raportowaniu w 2012 roku ENEA S.A. została wyróżniona za poziom i przejrzystość komunikowania danych pozafinansowych, tj. środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w ramach projektu „Analiza danych ESG w Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. ENEA S.A. znalazła się wśród 30 wyróżnionych spółek giełdowych.

gc.pngOd 2011 roku ENEA S.A. jest członkiem międzynarodowej inicjatywy ONZ Global Compact - największej na świecie, dobrowolnej inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Global Compact zainaugurował sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan w 2000 roku. Inicjatywa opiera się na respektowaniu 10 zasad z obszaru praw człowieka, praw pracowniczych, poszanowania środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji i promowania odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Przystępując do inicjatywy, ENEA S.A. zobowiązała się do respektowania tych zasad.

ENEA SA partnerem publikacji „Jak zyskać na odpowiedzialności”

W 2012 roku ENEA S.A. i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. objęła patronatem publikację na temat znaczenia CSR w strategiach spółek giełdowych. W publikacji przygotowanej przez firmę szkoleniowo-doradczą CSRinfo oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przedstawiono najlepsze praktyki z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Publikację można pobrać tutaj (PDF, 1.8 Mb)