Struktura Grupy

W 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej ENEA wchodziły 24 spółki. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej: spółki ENEA S.A., 15 spółek bezpośrednio zależnych, 7 spółek pośrednio zależnych i 1 spółki stowarzyszonej.  

Struktura Grupy Kapitałowej ENEA na dzień 31 grudnia 2012

GRUPA KAPITAŁOWA ENEA
Spółka Podstawowy zakres działalności Udział bezpośredni
i pośredni
ENEA S.A.
w kapitale spółki w %
SEGMENT „OBRÓT”   
ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej ENEA. Przedmiotem działalności spółki jest obrót energią elektryczną.  
SEGMENT „DYSTRYBUCJA”   
ENEA Operator Sp. z o.o. (w skrócie ENEA Operator) z siedzibą w Poznaniu. Dystrybucja energii elektrycznej prowadzona od dnia 1 lipca 2007 roku w oparciu o koncesję wydaną w dniu 28 czerwca 2007 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 1 lipca 2007 do 1 lipca 2017 roku. Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2007 roku prezes URE wyznaczył ENEA Operator na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres obowiązywania koncesji. 100 %
Annacond Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka jest przygotowywana do rozpoczęcia działalności operacyjnej w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. 61%
SEGMENT „WYTWARZANIE”   
ENEA Wytwarzanie S.A. (w skrócie ENEA Wytwarzanie) z siedzibą w Świerżach Górnych. Do 25 maja 2012 roku spółka funkcjonowała pod nazwą Elektrownia „Kozienice” S.A. . Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skojarzonego z wytwarzaniem energii elektrycznej. 100%
Elektrownie Wodne Sp. z o.o. (w skrócie Elektrownie Wodne)z siedzibą w Samociążku. Wytwarzanie energii elektrycznej, usługi w zakresie eksploatacji elektrowni wodnych, rozwój działalności w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii poprzez realizację projektów parków wiatrowych oraz elektrowni biogazowych. 100%*
Windfarm Polska Sp. z o.o. (w skrócie Windfarm Polska)z siedzibią w Koszalinie. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 100%*
DOBITT ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzesławiu. (w skrócie DOBITT ENERGIA) Spółka prowadzi inwestycję polegającą na budowie elektrowni biogazowej o mocy 1,6 MW. 100%*
Elektrociepłownia „Białystok” S.A. (w skrócie Elektrociepłownia Białystok) z siedzibą w Białymstoku. Produkcja energii cieplnej i elektrycznej. 99,996 %*
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (w skrócie PEC Oborniki) z siedzibą w Obornikach. Wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej. 93,99%*
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. (w skrócie MEC Piła) z siedzibą w Pile. Wytwarzanie, przesył oraz dystrybucją energii cieplnej oraz wytwarzanie skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej, przy wykorzystaniu bloków siłowniano-ciepłowniczych. 65,03%*
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   
ENEA Centrum S.A. z siedzibą w Poznaniu. (w skrócie ENEA Centrum). Świadczenie usług obsługi Klienta w imieniu i na rzecz ENEA S.A. 100%
ENEA Trading Sp. z o.o. (w skrócie ENEA Trading) z siedzibą w Świerżach Górnych. Do 30 października spółka funkcjonowała pod nazwą ELKO Trading Sp. z o.o. Zarządzanie portfelem oraz obrót energią elektryczną na rzecz segmentów „wytwarzania” i „obrotu”. 100%
Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o. (w skrócie ENERGOBUD Leszno) z siedzibą w Gronówku. Projektowanie, budowa, modernizacja i eksploatacja sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi urządzeń. 100%
Eneos Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w skrócie Eneos) Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego. 100%
Energomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w skrócie Energomiar). Produkcja zegarów astronomicznych, konserwacja, montaż, legalizacja i wzorcowanie liczników energii elektrycznej, produkcja zegarów astronomicznych, odczyty poboru energii elektrycznej oraz usługi radiowego sterowania mocą. 100%
BHU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w skrócie BHU) Handel urządzeniami, sprzętem i materiałami elektroenergetycznymi. 92,62%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   
Hotel EDISON Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (w skrócie Hotel EDISON) Działalność hotelarska, gastronomiczna, szkoleniowa, wczasowa i rekreacyjno-sportowa. 100%
Energetyka Poznańska Zakład Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w skrócie Energetyka Poznańska Zakład Transportu). . Prowadzenie samochodowych usług transportowych i warsztatowych. 100%
ENTUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (w skrócie ENTUR). Podmiot w likwidacji. Działalność wypoczynkowa, turystyczna, rekreacyjna, szkoleniowa, gastronomiczna; świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. 100%
ITSERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (w skrócie ITSERWIS). Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, a także sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, komputerów i oprogramowania. 100%
Ecebe Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie (w skrócie Ecebe). Spółka pośrednio zależna przez udziały w spółce Elektrociepłownia Białystok. Usługi hotelarskie, usługi związane z organizacją zjazdów, konferencji i targów 99,99%**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Sp. z o.o. (skrócie NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK) z siedzibą w Inowrocławiu. Działalność sanatoryjna oraz w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji. 99,94%
Energo-Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w skrócie Energo-Tour). Usługi hotelarskie, gastronomiczne, organizowanie wczasów, obozów, kolonii, usługi turystyczne oraz związane z ochroną zdrowia. 99,92%
Energo-Invest-Broker S.A. z siedzibą w Toruniu. Spółka stowarzyszona ENEA Wytwarzanie Broker ubezpieczeniowy , doradztwo przedsiębiorstw branż sektora przemysłu, handlu i usług. ***
* Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce ENEA Wytwarzanie. 28.12.2012 nastąpiła Integracja obszaru Wytwarzanie. Udział % oznacza udział ENEA Wytwarzanie. ** Spółka pośrednio zależna poprzez udziały w Spółce Elektrociepłownia Białystok. *** Spółka stowarzyszona ENEA Wytwarzanie.
Najważniejsze zmiany w strukturze w 2012 roku:
 • Realizacja projektu „Integracja Obszaru Wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA” i stworzenie struktury holdingowej w obszarze „wytwarzanie”.
 • Zbycie pakietu akcji spółki Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Zbycie pakietu akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A.
 • Zbycie pakietu akcji spółki EXATEL S.A.
 • Połączenie spółek Elektrownie Wodne Sp. z o.o. i Elektrownie Wiatrowe – ENEA Centrum Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa.
 • Zbycie udziałów Auto-Styl Sp. z o.o.
 • 25 maja 2012 roku w KRS zmieniono nazwę spółki z Elektrownia „Kozienice” na ENEA Wytwarzanie.
 • Nabycie Windfarm Polska Sp. z o.o (inwestycje w OZE).
 • ENEA S.A. zakupiła łącznie 985 akcji Spółki Elektrociepłownia Białystok.
 • Konsolidacja pakietu akcji PEC Oborniki.
 • Nabycie przez ENEA S.A. udziałów ELKO Trading.
 • ELKO Trading zmieniło nazwę na ENEA Trading (30.10.2012).