Ochrona prywatności

Jednym z istotnych aspektów odpowiedzialności społecznej w obszarze relacji z Klientami jest dla Grupy Kapitałowej ENEA ochrona prywatności, w tym danych osobowych Klientów. Spółki Grupy Kapitałowej ENEA kierują się w tym zakresie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi.  

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO27001:2005 obejmuje Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w spółce ENEA S.A. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wdrożyła także spółka ENERGOBUD Leszno.

W 2012 roku spółki Grupy Kapitałowej ENEA nie odnotowały uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności Klientów oraz utraty danych osobowych.