Plany rozwoju

Ambicją Grupy Kapitałowej ENEA jest bycie liderem branży energetycznej w obszarze handlu detalicznego i obsługi Klienta, w tym w zakresie jakości obsługi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Cel ten wiąże się z uruchomieniem wielu procesów zwiększających efektywność spółek Grupy Kapitałowej ENEA w tym obszarze i wiąże się ze znaczącymi inwestycjami.

We wrześniu 2012 roku ENEA S.A. przyjęła Strategię sprzedaży ENEA S.A. w obszarze handlu detalicznego na lata 2013-2016. Strategia zakłada dalsze rozszerzanie sprzedaży detalicznej poza historycznym obszarem działalności spółki, poprawę efektywności obsługi Klienta oraz poprawę efektywności w handlu hurtowym.

Filary strategii sprzedaży ENEA S.A. w obszarze handlu detalicznego na lata 2013-2016
  1. Ekspansja sprzedaży detalicznej (pozyskiwanie nowych Klientów poza obszarem historycznym, utrzymanie i odzyskanie Klientów z obszaru historycznego i rozwój kompetencji handlu gazem).
  2. Efektywność obsługi Klienta (rozwój nowych kanałów pozyskania i obsługi Klienta, poprawa efektywności i jakości obsługi Klienta oraz optymalizacja kosztów).
  3. Efektywność w handlu hurtowym (efektywność zakupów na rynku hurtowym, poprawa prognozowania, zarządzania ryzykiem i portfelem).    

W obszarze obsługi Klienta w 2012 roku realizowano tzw. Program Zmiany Modelu Obsługi Klienta (ZMOK). W jego ramach prowadzone były projekty i inicjatywy na rzecz osiągnięcia kluczowych celów:

  • wzrostu skuteczności pozyskania i utrzymania Klientów
  • wzrostu poziomu jakości obsługi Klienta
  • zmniejszenia jednostkowych kosztów obsługi Klienta.