List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazuję Państwu treść  Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej ENEA za 2012 rok. Zależy nam, aby za jego pośrednictwem dostarczyć Państwu kompleksowe informacje ilustrujące skalę i charakter naszych działań.

Jesteśmy jedną z największych firm branży energetycznej w Polsce. Obsługujemy około 2,4 mln Klientów i zatrudniamy ponad 10 000 pracowników. Dlatego zarówno nasze bieżące działania, jak i długofalowe plany na przyszłość  są nierozerwalnie związane z poczuciem odpowiedzialności za jakość życia szerokiego grona naszych interesariuszy. Każda decyzja o charakterze strategicznym wymaga od nas analizy pod kątem jej efektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Postanowiliśmy zatem zostać sygnatariuszem międzynarodowej inicjatywy Global Compact i podkreślić w ten sposób nasze rozumienie wyzwań zrównoważonego rozwoju, z którymi powiązana jest nasza działalność.

Rok 2012 był ważnym etapem realizacji ambitnych planów rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA. Pozyskaliśmy finansowanie umożliwiające realizację zamierzeń inwestycyjnych w obszarze wytwarzania oraz dystrybucji. Nasze plany zakładają znaczący wzrost mocy wytwórczych ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych. Kontynuujemy inwestycje w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej, by zaspokoić zapotrzebowanie odbiorców na moc i energię elektryczną oraz stworzyć warunki do przyłączania do sieci nowych podmiotów. W minionym roku przeprowadziliśmy szereg inwestycji zabezpieczających od strony energetycznej najważniejsze sportowe wydarzenie:  EURO 2012. Najistotniejszym jednak wydarzeniem z punktu widzenia Grupy Kapitałowej ENEA było uruchomienie budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW w ENEA Wytwarzanie. Pozyskując finansowanie daliśmy jeszcze większy impuls do realizacji planowanych działań w obszarach wytwarzania, w tym OZE, oraz dystrybucji.

Jednym z kluczowych celów na najbliższe lata jest dalsze zwiększenie naszych mocy wytwórczych. Oprócz budowy nowego bloku energetycznego poszerzamy także nasze moce oparte o OZE, czego przykładem jest sfinalizowana z sukcesem transakcja zakupu farmy wiatrowej o mocy 50 MW w Bardach (woj. zachodniopomorskie). Jesteśmy częścią sojuszu firm w sprawie wydobycia gazu łupkowego. W 2012 roku podpisaliśmy także list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do ustalenia zasad współpracy z naszymi partnerami w związku z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Konsekwentnie dążymy do maksymalizacji naszej efektywności poprzez działanie jako zintegrowana grupa energetyczna silnie ukierunkowana na klienta.  Podejmowaliśmy istotne działania w tym zakresie w roku 2012 i wcześniej, o czym komunikowaliśmy m.in. w raporcie CSR opublikowanym przez nas w zeszłym roku. W 2012 roku wkroczyliśmy w istotną fazę Projektu Integracji Obszaru Wytwarzania. Trwały także intensywne prace w obszarze strategicznych zmian na rzecz jakości obsługi klientów.

Oddając w Państwa ręce niniejszy raport mogę z satysfakcją zakomunikować, że znacząco wzmacniamy oba te kierunki działań dzięki przyjętej w 2013 roku nowej strategii biznesowej Grupy Kapitałowej ENEA. Wierzę, że Grupa Kapitałowa ENEA stanie się w pełni zintegrowaną grupą energetyczną, która elastycznie reaguje na potrzeby rynku i efektywnie zarządza zasobami. Na zaplanowane inwestycje w latach 2014-2020 zamierzamy wydatkować 20 mld złotych.

Zachęcam Państwa do  zapoznania się z naszymi wynikami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi za rok 2012, jak również wybranymi działaniami za 2013 rok.

Krzysztof Zamasz          
Prezes Zarządu