Mniejsza emisja dwutlenku siarki

W marcu 2013 roku spółka ENEA Wytwarzanie podpisała kontrakt na budowę ekologicznej instalacji odsiarczania spalin, zmniejszająca emisję dwutlenku siarki – IOS IV. Wartość inwestycji to ponad 182 mln zł brutto. Wykonawcą inwestycji została Babcock-Hitachi K.K.  Nowa instalacja ma zapewnić ponad 93% skuteczność odsiarczania, co umożliwi spółce dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych  i realizację planów produkcyjnych. Instalacja ma być gotowa w czerwcu 2015 roku.