Rozwój wolontariatu pracowniczego

W 2013 roku Grupa Kapitałowa ENEA nie zwalnia tempa i aktywnie angażuje się w działania o charakterze społecznym, szczególnie w obszarze wolontariatu pracowniczego. W pierwszej połowie 2013 roku w wolontariat zaangażowało się w sumie 313 pracowników, którzy przeznaczyli łącznie 733 godziny na pomoc potrzebującym.

Wolontariat pracowniczy w I połowie roku 2013
Ilość beneficjentów 23 287
Ilość godzin poświęconych na wolontariat 733
Ilość placówek objętych pomocą 120
Ilość wolontariuszy 313