Szkolenia i edukacja

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA dążą do rozwoju kompetencji swoich pracowników i dostosowują zakres szkoleń, w tym szkoleń wysoce specjalistycznych, do aktualnych potrzeb oraz planów rozwojowych danej spółki. Aspekt ten należy do obszarów strategicznych ujętych w zapisach Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA.

Istotnym z punktu widzenia podstawowej działalności Grupy Kapitałowej ENEA oraz jakości oferowanych Klientom usług jest prowadzony przez ENEA Operator długofalowy program wdrażania i upowszechniania prac pod napięciem (PPN). PPN to nowoczesny sposób eksploatowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Dla jego efektywnego wdrożenia niezbędny jest szereg prowadzonych przez spółkę specjalistycznych szkoleń dla pracowników. W ENEA Operator średnia liczba przeszkolonych pracowników w odniesieniu do Planu Szkoleń PPN wynosi 0,99.

Innym przykładem projektów edukacyjnych rozwijających kluczowe kompetencje pracowników jest przeprowadzony przez ENEA S.A. projekt pt: „Kompleksowy System Zarządzania ENEA”. Przeprowadzone w jego ramach szkolenia dotyczyły zasad zarządzania projektami, zasad monitorowania projektów kluczowych w Grupie Kapitałowej ENEA, zarządzanie ryzykiem oraz kontrola kosztów. Uczestniczący w projekcie pracownicy po zdaniu egzaminów otrzymali certyfikat „Associate’s Certificate in Project Management”.

Wśród dodatkowych działań edukacyjnych kierowanych do pracowników znajdują się organizowane przez ENEA S.A. czy też ENERGOBUD Leszno lekcje języka angielskiego. W samej spółce ENERGOBUD Leszno z lekcji języka skorzystało w 2012 roku 120 pracowników. Spółki, m.in. ENEA S.A., ENEA Centrum i ENEA Operator, prowadzą także wśród pracowników szeroko zakrojone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Średnia liczba godzin szkoleniowych ogółem oraz w podziale na płeć i kategorie pracownicze.

Nazwa spółki Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na:
Pracowników ogółem Kobiety Mężczyzn Najwyższą kadrę zarządzająca Dyrektorów Kierowników średniego szczebla Pracowników operacyjnych Pracowników biurowych
ENEA S.A. 56,5 53,32 60,64 0 110 64 nd 53,04
ENEA Operator 0,77 1,04 0,99 bd bd bd bd bd
ENEA Wytwarzanie 9,67 9,32 9,73 60 29,91 21,09 6,57 15,41
Elektrociepłownia Białystok bd bd bd bd bd bd bd bd
Elektrownie Wodne 22,64 41,48 19,38 68,66 9,6 49,06 8,43 45,63
MEC Piła 11 6 12 73 54 24 11 10
PEC Oborniki 10 12 9,77 bd bd bd bd bd
BHU 10 10 10 30 20 17 27 8
Eneos 11,34 11 11,45 6 24,22 21,07 11,96 5,71
ENEA Centrum 21,96 21,42 23,59 0 21,33 51,53 nd 10,52
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 3,25 24,75 3,74 99 0 66 3,81 18
ENERGOBUD Leszno 12* 14 10 bd bd bd bd bd
Energomiar 15,46 11,05 17,24 40 51,2 30,5 13,01 10
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK bd bd bd bd bd bd bd bd
ITSERWIS 14,5 4,5 10 0,2 0,82 3,08 9,22 1,18
Energo-Tour 16 16 16 16 16 16 16 16
Windfarm Polska 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel Edison 4 2 0 0 0 2 0 2
* Bez wliczenia godzin lekcji języka angielskiego dla 120 pracowników spółki.