Działania środowiskowe

Jednym z głównych celów sformułowanych w Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA jest promowanie rozwiązań i zachowań na rzecz ochrony środowiska. Spółki GK ENEA realizują ten cel m.in. poprzez działania edukacyjne skierowane do interesariuszy.

 • „W kontakcie z naturą”
  1_thumb.jpg W 2012 roku ENEA S.A. przeprowadziła drugą edycję akcji i konkursu: „W kontakcie z naturą” - ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej. Na stronie Wkontakcieznatura.pl użytkownicy mogli zgłaszać własne inicjatywy ekologiczne i prezentować je poprzez blogi, zdjęcia i filmy o nich. W 2012 roku, w drugiej edycji konkursu zgłoszono 53 inicjatywy. Autorzy 5 najciekawszych otrzymali nagrody w wysokości 10 000 zł. do wykorzystania na działania na rzecz środowiska. 


 • „Nauki przyrodnicze na scenie”
  Spółka ENEA S.A. po raz trzeci wsparła realizację ogólnopolskiego festiwalu „Nauki przyrodnicze na scenie”. Projekt skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W 2012 roku festiwal był organizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Festiwal promuje wśród młodzieży osiągnięcia nauk ścisłych: fizyki, chemii, astronomii, biologii , ekologii i matematyki. W każdej edycji uczestniczy ponad 300 uczniów. 


 • Recykling charytatywny
  W marcu 2012 roku ENEA S.A. dołączyła do charytatywno-ekologicznej akcji „Ciuch w ruch” prowadzonej przez firmę recyklingową 3R Recycling Solutions. W budynkach ENEA S.A. w Poznaniu ustawiono specjalnie pojemniki, do którego można wrzucać już niepotrzebną odzież i obuwie. Materiał, z którego zostały wykonane rzeczy, zostanie ponownie wykorzystany. Część dochodu ze sprzedaży używanej odzieży przeznaczony będzie na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 


 • Drukarki w dobre ręce

  printers-drukarki_thumb.jpg ENEA S.A. przekazała 67 używanych drukarek laserowych do szkół i organizacji non-profit z okolic Szczecina, Wrocławia i Poznania. Sprzęt trafił do trzech organizacji parasolowych: Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z Wrocławia, Stowarzyszenia „Polites” ze Szczecina oraz Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych z Poznania. Przekazały one drukarki dalej, do najbardziej potrzebujących organizacji, w tym do 23 placówek wskazanych przez pracowników GK ENEA.  

beata_partyka.pngWsparcie rzeczowe, finansowe czy usługowe oferowane przez firmy organizacjom wspierającym NGO, takim jak nasza fundacja, przekłada się na rozwój wielu organizacji lokalnych. Dzięki istnieniu inkubatorów wiele z nich korzysta z kompleksowej, profesjonalnej pomocy infrastrukturalnej i merytorycznej. Drukarki pozwoliły na usprawnienie bieżącej pracy oraz zredukowanie nakładów ponoszonych na profesjonalne wydruki.

Beata Partyka
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

 

anonimo.pngSzczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 ogłosiło konkurs „Magia Współpracy”, w ramach którego szereg organizacji pozarządowych zdecydowało się na wspólne działania by móc otrzymać drukarkę. Dzięki wsparciu firmy ENEA S.A. kilkanaście organizacji zostało wyposażonych w wartościowy sprzęt drukujący, na zakup którego nie byłoby ich stać. Drukarki trafiły do organizacji, które zajmują się różnymi działaniami: sportowymi, kulturalnymi, na rzecz zwierząt czy aktywizującymi społeczności lokalne.

Wojciech Spychała - Prezes Stowarzyszenia POLITES
Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3

 
 • Edukacja ekologiczna pracowników

  segregacja_thumb.jpg druk-dwustronny_thumb.jpg Grupa Kapitałowa ENEA przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej pracowników – swoich kluczowych interesariuszy. W 2012 roku spółka EP Zakład Transportu prowadziła szkolenia dla pracowników Grupy z zakresu bezpiecznej i ekologicznej jazdy. Natomiast spółka ENEA S.A. wprowadziła działania mające na celu redukcję zużycia papieru w budynkach biurowych. Drukarki ustawiono na tryb drukowania dwustronnego. Pracownicy spółki zachęcani są także do segregacji makulatury i zużytych baterii. W budynkach biurowych znajdują się specjalne pojemniki do segregacji tych odpadów.