Wolontariat pracowniczy

W 2011 roku przyjęto Ramowe zasady wspierania wolontariatu pracowniczego integralne z Polityką zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA.

Pracownicy pragnący osobiście zaangażować się w działania społeczne mogą zgłaszać się do wyznaczonych koordynatorów wolontariatu. Wolontariusze działają zgodnie z Kodeksem etyki wolontariusza dostępnym do pobrania na stronie internetowej ENEA S.A. w sekcji Wolontariat pracowniczy Grupy Kapitałowej ENEA.

Działania wolontariuszy skupiały się w 2012 roku wokół głównych programów edukacyjnych: „Nie taki prąd straszny” oraz „Pierwsza pomoc - ratownictwo przedmedyczne”.

Efektywność Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Kapitałowej ENEA oraz skala wpływu na społeczności lokalne są mierzone na podstawie liczby beneficjentów, wolontariuszy realizujących projekty, godzin poświęconych na wolontariat oraz placówek objętych pomocą.

253 pracowników zaangażowało się w wolontariat
48% to wzrost liczby zaangażowanych pracowników w porównaniu z 2011 rokiem
1 444 łączna liczba godzin na dobrowolne działania na rzecz innych
26 085 liczba beneficjentów, która skorzystała z pomocy

13-pdf_laureat_thumb.jpgDziałania wolontariackie Grupy są docenianie w konkursach. W grudniu 2012 roku Grupa Kapitałowa ENEA została laureatem konkursu 100 PROCENT Nagrody Wolontariatu Pracowniczego organizowanego przez Centrum Wolontariatu. Nagroda została przyznana w kategorii Debiut. Jury doceniło kompleksowe podejście do zarządzania programem w Grupie Kapitałowej, który scala działania wolontariatu pracowniczego realizowane w  ramach rozproszonych struktur.

Spółka ENEA Operator otrzymała nagrodę specjalną podczas 15 edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku za program „Pierwsza Pomoc – Ratownictwo Przedmedyczne”. Natomiast ENEA S.A. otrzymała tytuł Przyjaciela Konkursu Dobroczyńca Roku.

Wolontariat pracowniczy w Grupie Kapitałowej ENEA

Kategoria 2011 2012 Zmiana % r/r Łącznie od początku WWP
Ilość aktywnych wolontariuszy 171 253 +48% 253
Liczba beneficjentów 14 141 26 085 +84% 40 226
Liczba beneficjentów Nie taki prąd straszny 7 345 11 264 +53% 18 609
Liczba beneficjentów Pierwsza pomoc… 5 293 10 204 +93% 15 497
Ilość szkół i przedszkoli objętych edukacją 127 295 +117% 422
              

4a_thumb.jpgZgodnie z Polityką zaangażowania społecznego GK ENEA wszystkie inicjatywy podejmowane przez spółki powinny angażować interesariuszy oraz przyczyniać się do wprowadzania pozytywnej zmiany w społeczności, w której działają. Te założenia są możliwe do osiągnięcia poprzez realizację autorskich projektów, angażujących pracowników-wolontariuszy oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

  • 1176_thumb.jpg Wolontariusze uczą, że „Nie taki prąd straszny”

    Jak bezpiecznie obchodzić się z prądem? W jaki sposób oszczędzać energię? Uczniowie szkół podstawowych poznają odpowiedzi na te i inne pytania związane z bezpiecznym i racjonalnym korzystaniem z energii elektrycznej podczas specjalnych lekcji prowadzonych przez wolontariuszy ENEA. Program powstał we współpracy z nauczycielami metodykami i uzyskał patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. W 2012 roku z programu skorzystało 11 264 uczniów. 

  • Wiedza, która ratuje życie

    O tym jak ważna i potrzebna jest znajomość zasad pierwszej pomocy przekonuje się młodzież podczas zajęć „Pierwsza pomoc - ratownictwo przedmedyczne”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wolontariuszy – ratowników przedmedycznych z ENEA Operator. Instruktorzy uczą młodych ludzi co należy robić, gdy są świadkami wypadku i jak pomóc poszkodowanemu w oczekiwaniu na pogotowie ratunkowe. W 2012 roku w zajęciach wzięło udział 10 204 uczniów.