Energia

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA monitorują swoje zużycie energii elektrycznej, dążąc do efektywności energetycznej. Do najważniejszych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej należą modernizacje i inwestycje sieci prowadzone przez ENEA Operator. W 2012 roku wartość nakładów na inwestycje ponoszone przez ENEA Operator wyniosła 895,67 mln zł.  

Całkowite zużycie energii elektrycznej (MWh)

Nazwa spółki 2011 2012
ENEA S.A. 1392,280 1058,000
ENEA Operator 34521,324 1599203,000*
Elektrociepłownia Białystok 75632,265 65313,000
Elektrownie Wodne 1811,900 2067,900**
ENEA Wytwarzanie 894047,038 922984,671
MEC Piła 3341,400 3905,000
PEC Oborniki 783,203 766,750
Windfarm Polska - 7601,988
BHU 541,32** 683,579***
EP Zakład Transportu 80,511 46,560
Energomiar 244,800 260,2000
ENERGOBUD Leszno 780,000 740,000***
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 490,000 483,964
ITSERWIS 0,360 0,395
Energo-Tour 422,694 450,780
Eneos 190,849 177,073
ENEA Centrum 19,130 Bd****
Hotel Edison 72,000 72,000
* 1 558 967 MWh to straty w sieci Spółki, a 40 236 MWh wykorzystywane jest na potrzeby własne spółki. ** Brak danych dla oddziału Gorzów Wielkopolski. *** Dane niepełne. Część obiektów spółki nie otrzymuje szczegółowych danych o zużyciu energii od administratora wynajmowanych obiektów, a koszty energii elektrycznej są wliczone ryczałtem w czynsz. **** Rozliczenie na podstawie umów administracyjnych z ENEA Operator i ENEA S.A.
Przykłady realizacji działań pozwalających Klientom Grupy Kapitałowej ENEA oszczędzać energię

Eneos: Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w gminach Oborniki Wlkp., Dębno, Opalenica, Słońsk, Goleniów, Kozielice, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Gryfice. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miast Szczecin i Poznań. Montaż źródeł fotowoltaicznych na dachu budynku Eneos Oddział Szczecin.
Energomiar: Inwestycja w Projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświetleniem Drogowym-Helios, jako platformy informatycznej do inteligentnego kompleksowego zarządzania oświetleniem dróg, ulic miast i gmin.