Odpady

Spółki przekazują odpady niebezpieczne uprawnionym do tego przedsiębiorstwom. Ponadto ENERGOBUD Leszno poddaje procesowi odzysku olej transformatorowy. W ten sposób odzyskano 390 Mg oleju w 2012 roku.  

Odpady w podziale na typ odpadu [Mg]

Nazwa spółki 2011 2012
Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne
ENEA S.A. - - 0 64,140
ENEA Operator - - 556,000 4604,000
Elektrociepłownia Białystok 0,817 35637,500 0,4000 29 736,000
Elektrownie Wodne 3,496 132,711 5,474 23,232
ENEA Wytwarzanie 87,091 1 042 287,200 87,241 1 042 077,3000
MEC Piła 0,700 6 493,860 1,720 7 849,321
PEC Oborniki - - 1 090,271 bd
BHU - - 6,343 9,244
EP Zakład Transportu - - 3,007 3,228
Energomiar - - 0,0076 144,048
ENERGOBUD Leszno - - 589,000 787,000
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK - - 0,050 27,5000
ITSERWIS - - 0,5000 0,294
Energo-Tour - - bd bd
Windfarm Polska - - 0 0
Eneos - - 3,703 124,599*
ENEA Centrum - - 0 bd
Hotel Edison - - 0 20,000
W 2011 roku raportowane były dane dotyczące spółek z segmentu „wytwarzanie”. W 2012 poszerzono sprawozdawczość o pozostałe spółki. * Dane zgodne z Kartą Przekazania Odpadów. Ponadto spółka szacuje, że wytworzyła odpady komunalne w ilości 190 300 litrów (dane szacunkowe na podstawie pojemności kontenerów i częstotliwości ich wywozu).