Woda i surowce

Woda

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej ENEA korzystają z zasobu naturalnego, jakim jest woda. Istnieje jednak duże zróżnicowanie skali jej wykorzystywania.

W swojej podstawowej działalności, najwięcej wody wykorzystują spółki segmentu „wytwarzanie”. Mają one tym samym największy wpływ na zasoby wodne Polski. Ponadto ponoszą największą odpowiedzialność za ochronę jej jakości. Głównym źródłem poboru wody dla spółek jest sieć miejska.

Pobór wody w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA [m3]

Spółka 2011 2012
ENEA S.A. 5791,28 1969,31
ENEA Operator 93 327,00 111 084,70
ENEA Wytwarzanie 5 222 986,00 7 874 767,00
Elektrociepłownia Białystok 911 536,00 554 571,00
MEC Piła 5 663,00 8 417,70
Elektrownie Wodne 3 726,00 3 599,00*
PEC Oborniki 2 389,00 3 066,50
ENERGOBUD Leszno 1 090,00 2 750,00**
BHU 1 158,00 1 433,64
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 25 800,00 30 716,00
Energo-Tour 3 523,00 3 628,00
Energomiar 839,00 1 102,00
Eneos 1 219,00 952,38
EP Zakład Transportu 715,00 675,00
ENEA Centrum Nd*** Nd***
ITSERWIS 936,00 498,00
Hotel EDISON 2000,00 2000,00
Windfarm Polska - Nd****
* dane dla Oddziału Płoty, Oddziału Koronowo i Oddziału Jastrowie. Brak danych dla Oddziału Poznań oraz Oddziału Gorzów Wlk. **dane niepełne. Brak danych dla części obiektów, ze względu na brak informacji ze strony administratora wynajmowanych obiektów biurowych. ***Nie dotyczy. Rozliczenie na podstawie umów administracyjnych z ENEA Operator i ENEA S.A. ****Nie dotyczy. Dane zawarte w informacji o poborze wody przez ENEA Wytwarzanie.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa ENEA nie odnotowała znaczących kar związanych z wpływem środowiskowym i zarządzaniem nim przez firmę. 

Surowce

Zdecydowaną większość dostawców spółek Grupy Kapitałowej ENEA stanowią firmy prowadzące działalność na terenie Polski. Spółki prowadzą indywidualne polityki zakupowe i budują w zgodzie z nimi relacje z dostawcami. Kluczowymi ogniwami łańcucha dostaw z perspektywy głównej działalności Grupy Kapitałowej ENEA, skali zamówień oraz wpływu środowiskowego są dostawcy surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Istotni są także dostawcy segmentu „dystrybucja”, w tym dostawcy sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do realizacji nowych inwestycji oraz renowacji istniejącej sieci dystrybucji energii.  

Głównym surowcem, wykorzystywanym przez segment „wytwarzanie” w Grupie Kapitałowej ENEA jest węgiel kamienny.

Spółka ENEA Wytwarzanie zużyła w 2012 roku 4 716 370,30 Mg węgla kamiennego. Natomiast Elektrociepłownia Białystok wykorzystała w 2012 roku 157 453 Mg tego surowca. Ponadto MEC Piła oraz PEC Oborniki wykorzystały łącznie 42 429 ton miału węglowego. Grupa przewiduje, że w najbliższych latach wzrośnie zużycie węgla kamiennego w ENEA Wytwarzanie. Będzie to efekt planowanej budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW.

Głównym dostawcą węgla kamiennego do ENEA Wytwarzanie jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. W 2012 roku dostarczyła ona ok. 3,3 mln Mg tego surowca. ENEA Wytwarzanie zawarła również umowy na dostawę węgla kamiennego z dostawcami z Górnego Śląska, tj. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A., Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i KHW S.A.

Ponad 90% dostaw węgla kamiennego do ENEA Wytwarzanie jest realizowana transportem kolejowym przez przewoźnika PKP Cargo S.A.

W 2012 roku ENEA Wytwarzanie zakupiła także 6 985 Mg mazutu. PEC Oborniki zużyła 711 628 gazu ziemnego. Z kolei Biogazownia Liszkowo wykorzystała ok. 28 000 Mg substratów do produkcji biogazu.

Ponadto ENEA Wytwarzanie zakupiła 294 962,42 tys. Mg biomasy dla celów wytwarzania energii odnawialnej. Firma produkuje energię przy współspalaniu biomasy. Są to głównie pellety i brykiet z trocin oraz z łusek słonecznika. W 2012 roku ENEA Wytwarzanie posiadała umowy z 15 dostawcami biomasy. Z zakupionej biomasy wykorzystano w 2012 roku 294 658,65 Mg. Natomiast Elektrociepłownia Białystok wykorzystała w 2012 roku 279 500 Mg biomasy.

Ilość spalonej biomasy przez ENEA Wytwarzanie [Mg]

2009 2010 2011 2012
 116 736.10 176 510.70 219 302.80 294 658.65