Zarządzanie wpływem środowiskowym

Kwestie środowiskowe wpływają na kształt i realizację celów strategicznych realizowanych w 2012 roku przez Grupę Kapitałową ENEA, takich jak: „Rozwój i dywersyfikacja mocy wytwórczej”, „Rozwój i modernizacja sieci dystrybucji” oraz „Zapewnienie rozwoju techniczno-technologicznego”. Zostały one wytyczone w realizowanej w 2012 roku strategii biznesowej Grupy Kapitałowej ENEA.

Grupa Kapitałowa analizuje w kontekście swoich działań ryzyka związane z obszarem wpływu na środowisko. Informacje o kluczowych ryzykach identyfikowanych przez Grupę są komunikowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r. (strony 78-93), w tym o ryzykach związanych z ochroną środowiska (strona 91).

Sprawozdanie dostępne jest na stronach www relacji inwestorskich ENEA S.A.

Dokumentem strategicznym jest także Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA. Jednym z jej trzech celów jest „Promowanie rozwiązań i zachowań prośrodowiskowych”.

Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej ENEA różnią się, pod względem skali i charakteru swoich działań. Często są to różnice bardzo znaczące. Wdrażają one zatem odrębne systemy monitoringu i zarządzania w obszarze wpływu środowiskowego.

Wdrożone systemy zarządzania  
  • ENEA S.A. - Polityka Środowiskowa
  • ENEA Wytwarzanie - Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007, w zakresie: Wytwarzanie i obrót energią elektryczną, wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła
  • Elektrownie Wodne - Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem na podstawie norm ISO 9001 i ISO 14001
  • Eneos – norma ISO 9001:2008
  • ITSERWIS – norma ISO 9001:2009
  • MEC Piła - norma ISO 14001
  • Elektrociepłownia Białystok - certyfikat normy ISO 14001:2004, dotyczącej zarządzania środowiskowego.
  • ENERGOBUD Leszno - System Zarządzania Jakością, według norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005