Wolontariat na rzecz Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Mosinie

W maju  2013 roku 40 wolontariuszy z Grupy ENEA (ENEA S.A., BHU i Energomiar) uporządkowało teren przeznaczony pod budowę ścieżki edukacyjnej dla podopiecznych Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Mosinie. Spółka ENEA S.A. ufundowała także zakup bryczki przystosowanej do wózków inwalidzkich, na której osoby niepełnosprawne uczą się powożenia.

jr.pngWolontariat pracowniczy jest jedną z najcenniejszych form pomocy. W trakcie wspólnej pracy wolontariusze, pracownicy fundacji i jej podopieczni  poznają się, wymieniają się doświadczeniami i bardziej doceniają włożony w realizację projektu wysiłek. Wolontariat jednoczy społeczność lokalną, daje okazję do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i prywatnych, które mogą w przyszłości korzystnie zaowocować.  

Joanna Regulska
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia