Wymiana transformatorów

ENEA Operator by zmniejszyć straty techniczne w sieci elektroenergetycznej realizuje projekt wymiany starych transformatorów rozdzielczych SN/nn o wysokich stratach w transformacji energii (straty jałowe i obciążeniowe), na jednostki energooszczędne. Projekt obejmuje wymianę 1692 szt. transformatorów pracujących w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia na terenie wszystkich Oddziałów Dystrybucji. Do wymiany zostały przewidziane transformatory najstarsze wyprodukowane w okresie od 1945 do 1980 roku.

Do 31 marca 2013 roku w ramach projektu zakupiono 1 318 transformatorów, a także dokonano wymiany 1 140 jednostek o wysokich stratach.